top of page

STABIL PERSONALTÄTHET OCH TRYGGA BARN

Med stor mångfald i kompetens, ett närvarande

engagemang och samverkan mellan alla åldersgrupper erbjuder vi

en lugn miljö på både förskola och fritidshem. Vi värderar relationen

och samarbetet med föräldrar högt samt att bygga upp

en tillvaro där alla barn är trygga.

bottom of page